Privacyverklaring Mereno

 1. Inleiding

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo wordt uitgelegd waar en waarom uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacy verklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam deze verklaring periodiek te raadplegen.

 1. Omschrijving bedrijf

U leest op dit moment de privacy verklaring van Mereno. Mereno is een fabrikant van keukens en interieurs. Wij specialiseren ons in het op maat maken van een keuken of interieur. In onze eigen fabriek in Meijel maken wij alle keukens en interieurs op maat.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door Mereno verwerkt worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven.

Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Mereno, neem dan gerust contact op!

 1. Doel gegevens

Mereno verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Naam

 • Adres en woonplaats

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

Mereno verwerkt de persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden:

 • Het maken van een afspraak

 • Het opstellen van een offerte

 • Het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst

Google Analytics verzamelt gegevens via onze website om deze te verbeteren. We gebruiken deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Het gaat dus niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar het bijhouden van uw handelingen op de website.

De persoonsgegevens worden verwerkt op basis van het uitvoeren van de overeenkomst. Voor de persoonsgegevens die niet noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, vragen wij u vooraf expliciet om toestemming.

 1. Ontvangers gegevens

De gegevens die Mereno verwerkt worden beheerd door verschillende partijen.

Alle benodigde gegevens worden verwerkt in een programma van het Microsoft Office pakket en opgeslagen op onze servers.

De website en back-ups van de website worden gehost bij NoBears. Gegevens die u achterlaat op de website van Mereno worden ook op de servers van NoBears opgeslagen.

Ook worden er intern printers gebruikt. Printers hebben een harde schrijf en besturingssysteem, waardoor ook hierop gegevens worden verwerkt.

Daarnaast gebruiken wij een programma om onze financiële administratie in te verwerken. Ook deze gegevens worden opgeslagen op onze servers.

Met derden wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten, er wordt geverifieerd of deze partij op de juiste wijze met de verwerking van de persoonsgegevens omgaat.

Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met Mereno met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen, dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Mereno behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Mereno dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Mereno te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 1. Opslag periode

Uw gegevens worden voor langere tijd verwerkt door Mereno, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

 • Contact opnemen

Op het moment dat u contact opneemt met Mereno via mail, dan worden de gegevens die u meestuurt, zoals uw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Deze mails worden opgeslagen zolang dit noodzakelijk wordt geacht voor het juist uitvoeren van onze taken.

 • Google Analytics
  De gegevens die Google Analytics op de website verzameld zijn anoniem, en dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Google Analytics bepaald zelf hoelang deze gegevens worden opgeslagen.

 • Agenda
  Een afspraak met iemand van Mereno wordt opgeslagen in onze agenda. Deze gegevens worden opgeslagen zolang dit noodzakelijk wordt geacht voor het juist uitvoeren van onze taken

 • Offerte

Een offerte zal bij ons worden opgeslagen in het orderprogramma op onze server. Deze gegevens worden opgeslagen zolang dit noodzakelijk wordt geacht voor het juist uitvoeren van onze taken of tot wanneer er om annulering wordt gevraagd vanuit de klant.

 • Order
  Wanneer u een aankoop bij ons doet, zullen de gegevens hiervan op worden geslagen op de server en in ons orderprogramma. Deze gegevens worden opgeslagen zolang dit noodzakelijk wordt geacht voor het juist uitvoeren van onze taken.

 1. Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Maak hiervoor een afspraak bij Mereno via f.nooijen@mereno.nl of via telefoonnummer 077-3998850. Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heeft u altijd de mogelijkheid om uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Hiervoor dient u ook een afspraak te maken bij Mereno. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Verzoeken zullen binnen de wettelijke termijn in behandeling worden genomen.

 1. Verplichte gegevens

Mereno verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Mereno. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. Indien er geen gerechtvaardigd belang is, zullen wij altijd eerst om uw toestemming vragen voor het verwerken van persoonsgegevens.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Mereno de betreffende dienst niet aanbieden.

 1.  Beveiliging

Mereno neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen. Mereno beperkt de toegang voor onze medewerkers, waar mogelijk, tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor hun werkzaamheden.

Voor meer informatie over gegevensbescherming verwijzen wij u naar de AVG (Verordening (EU) 2016/679).

 

Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Mereno B.V. | Info@mereno.nl | 077-3998850 | Banmolen 17 | 5768 ET | Meijel | Btw. Nr. NL815033813B01| KVK Nr. 12059424