Maatwerk Interieur

Mereno kan álles met hout en vele andere materialen. Onderstaande interieurvoorbeelden tonen een aantal mogelijkheden in bijkeukens, ensuite deuren en slaapkamerkasten.